Equiwell - horse rehabilitation

Ceník služeb

Cena pobytu koně na klinice Equiwell je připravována individuálně přesně
podle požadavků majitele a zdravotních potřeb koně.

Pohybuje se obvykle mezi 25.000 Kč až 36.000 Kč/měsíčně.


Aktivity v ceně pobytu

Sestavení programu

Sestavení rehabilitačního programu koně ve spolupráci s majitelem koně a ošetřujícím veterinářem.

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka koně na klinice veterinářem a fyzioterapeutem (v případě potřeby i SONO, RTG apod.)

AKTUALIZACE PROGRAMU

Aktualizace rehabilitačního plánu koně na základě vstupní prohlídky a změn stavu v průběhu pobytu

REHABILITAČNÍ PROGRAM

Individuálně je stanovena četnost procedur a jejich délka.

 • Vodní pás
 • Solárium SUMMERWIND
 • Magnetická terapie VIOFOR nebo ACTIVOMED
 • Vibrační terapie
 • Infračervená sauna
 • Laserová terapie
 • Masáž a strečink
 • Lonžování nebo práce pod sedlem na jízdárně
 • Vyjížďka do lesa nebo procházka na ruce
 • Travnatý nebo pískový výběh
POBYT NA KLINICE
 • Ustájení ve velkém boxu v hlavní stáji se špalkovou dlažbou a s výhledem ven nebo ustájení ve zděném venkovním boxu
 • Podestýlka piliny a sláma
 • Každodenní čištění
 • 3x denně seno
 • 3x denně základní jádro dle dohody
 • Dekování a kamašování do výběhu
 • Používání tréninkových ploch areálu včetně kryté haly
 • Zajištění veterinárních služeb (RTG, SONO, transport na veterinární kliniku)
 • Zajištění profesionálního tréninku a sportovní přípravy koní i jezdců (Showpal Equiteam)
 • Doplňkové služby (stomatologie, kování, fyzioterapie, výživové poradenství)
ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ

Pravidelné zasílání záznamů o procedurách, fotek a zajímavostí z pobytu koně na klinice majiteli koně

VÝSTUPNÍ PROHLÍDKA

Výstupní prohlídka (veterinářem, fyzioterapeutem) a zpracování propouštěcí zprávy. Propouštěcí zpráva obsahuje mimo jiné doporučení pro další práci s koněm.