Equiwell - horse rehabilitation

Profesionální stomatologie

Adéla Lišková se začala stomatologií u koní zabývat v roce 1999 nejprve prostřednictvím pracovně-studijních stáží u uznávané Dr. Heather Mack v Kalifornii, USA. Zájem o tento obor vzrostl po absolvování prvního kurzu koňské zubařiny ve škole Academy of Equine Dentistry v Glenns Ferry, Idaho v roce 2000. Po návratu do ČR začala pečovat o zuby koní svých a pak svých přátel nejprve spíše na hobby úrovni. Nové zkušenosti a účasti na dalších zahraničních kurzech a stážích její znalosti a dovednosti v oboru stomatologie prohluboval. Tato úzká specializace a dlouholetá praxe jí umožnila stát se uznávaným odborníkem. Dnes spolupracuje nejvíce s odborníky z USA, Anglie, Švýcarska, Německa, aby byla schopna vyřešit nejobtížnější problémy, se kterými se můžeme v oboru koňské stomatologie setkat.

Na klinice Equiwell vzniklo ve spolupráci s horsevets specializované zubní oddělení, které zajišťuje díky velkým zkušenostem a kvalitnímu vybavení profesionální stomatologickou péči od základní údržby (odstranění ostrých hran, háků, ramp, vln, vlčích zubů, optimalizace okluze, usazení udidla, úprava řezáků, špičáků, odstranění zubního kamene…) po pokročilé zákroky jako jsou např. extrakce nebo řešení zánětů dutin, atd.