Equiwell - horse rehabilitation

Veterinární služby

Díky velmi dobré spolupráci se skupinou Horsevets můžeme nabídnout veterinární služby jako např. diagnostiku a terapii kulhání, přednákupní prohlídky, reprodukci, drobnou chirurgii.